Hallitus

Kajaanin Korvenpoikien hallituksen kokoonpano 2021

Lippukunnanjohtaja

 • Vilma Helimäki

Lippukunnanjohtajan apulainen

 • Salla Heikkinen

Sihteeri

 • Antti-Jussi Pulli

Pestijohtaja

 • Salla Heikkinen

Ohjelmajohtaja ja viestintävastaava

 • Sauli Säppi

Talousvastaava

 • Heidi Holappa

Kuksa-vastaava

 • Jessica Komulainen

Varastovastaava

 • Mikko Saarela

Kämppäisäntä

 • Jari Kananen

Ansiomerkkivastaava

 • Antti Kananen

Turva- aikuinen

 • Jukka Angerman

Kajaanin Korvenpoikien hallituksen tehtävänä on ohjata ja organisoida lippukunnan toimintaa ja sen puheenjohtajana toimii lippukunnanjohtaja. Lippukunnanjohtajan lisäksi hallitukseen kuuluu viidestä seitsemään (5-7) muuta jäsentä ja kahdesta seitsemään (2-7) varajäsentä. Hallituksen kokoukseen kutsutaan myös Kajaanin seurakunnan partioyhteyshenkilö, sekä tukivartion edustaja.

Hallitukseen pyritään saamaan edustus kaikista ikäkausista samoajista eteenpäin. Hallituksen jäsenet ja muihin toimiin valitut pestataan tehtäviinsä, toimenkuva sovitaan kirjallisesti ja käydään läpi suullisessa pestikeskustelussa.