Hallitus

Kajaanin Korvenpoikien hallituksen kokoonpano 2021

Lippukunnanjohtaja

Vilma Helimäki

Lippukunnanjohtajan apulainen

Salla Heikkinen

Sihteeri

Antti-Jussi Pulli

Pestijohtaja

Salla Heikkinen

Ohjelmajohtaja ja viestintävastaava

Sauli Säppi

Talousvastaava

Heidi Holappa

Kuksa-vastaava

Jessica Komulainen

Varastovastaava

Mikko Saarela

Kämppäisäntä

Jari Kananen

Ansiomerkkivastaava

Antti Kananen

Turva- aikuinen

Jukka Angerman

Kajaanin Korvenpoikien hallituksen tehtävänä on ohjata ja organisoida lippukunnan toimintaa ja sen puheenjohtajana toimii lippukunnanjohtaja. Lippukunnanjohtajan lisäksi hallitukseen kuuluu viidestä seitsemään (5-7) muuta jäsentä ja kahdesta seitsemään (2-7) varajäsentä. Hallituksen kokoukseen kutsutaan myös Kajaanin seurakunnan partioyhteyshenkilö, sekä tukivartion edustaja.

Hallitukseen pyritään saamaan edustus kaikista ikäkausista samoajista eteenpäin. Hallituksen jäsenet ja muihin toimiin valitut pestataan tehtäviinsä, toimenkuva sovitaan kirjallisesti ja käydään läpi suullisessa pestikeskustelussa.