Hallitus

Kajaanin Korvenpoikien hallituksen kokoonpano 2020

Lippukunnanjohtaja

Vilma Helimäki

Lippukunnanjohtajan apulainen

Kristiina Kananen

Sihteeri

Jukka Angerman

Pestijohtaja

Salla Heikkinen

Ohjelmajohtaja ja viestintävastaava

Sauli Säppi

Talousvastaava

Heidi Holappa

Kuksa-vastaava

Markku Myöhänen

Kajaanin Korvenpoikien hallituksen tehtävänä on ohjata ja organisoida lippukunnan toimintaa ja sen puheenjohtajana toimii lippukunnanjohtaja. Lippukunnanjohtajan lisäksi hallitukseen kuuluu viidestä seitsemään (5-7) muuta jäsentä ja kahdesta seitsemään (2-7) varajäsentä. Hallituksen kokoukseen kutsutaan myös Kajaanin seurakunnan partioyhteyshenkilö, sekä tukivartion edustaja.

Hallitukseen pyritään saamaan edustus kaikista ikäkausista samoajista eteenpäin. Hallituksen jäsenet ja muihin toimiin valitut pestataan tehtäviinsä, toimenkuva sovitaan kirjallisesti ja käydään läpi suullisessa pestikeskustelussa.