Ryhmät 2023-2024

Kajaanin Korvenpojissa järjestetään toimintaa aktiviisesti kaikissa ikäkausissa. Syksyn 2023 ryhmissä on vaihtelevasti tilaa. Laita jäsenhakemus kohdasta Yhteystiedot tai ole yhteydessä ryhmän vetäjään tai lippukunnanjohtajaan.

Perhepartio

Perhepartioksi kutsutaan partiohenkistä toimintaa, jota järjestetään koko perheelle. Toiminnassa on mukana vanhempineen myös nuoria lapsia (3-6-vuotiaita), jotka eivät ole vielä riittävän vanhoja partio-ohjelman aloittamiseen.

Perhepartioryhmämme löydät klikkaamalla tästä.

Sudenpennut

Sudenpennut ovat 7–9-vuotiaita partiolaisia. Sudenpentuja johtaa tehtävään koulutettu aikuinen, akela.

Sudenpennut kokoontuvat viikottain oman ryhmänsä eli laumansa kanssa. Tavoitteena sudenpennulla on taidot, joilla voi osallistua partiotoimintaan aikuisen jatkuvassa ohjauksessa.

Sudenpentulaumamme löydät klikkaamalla tästä.

Seikkailijat

Seikkailijat ovat 10-11-vuotiaita partiolaisia. Seikkailijoiden ryhmää eli joukkuetta johtaa tehtävään koulutettu aikuinen, sampo.

Joukkueessa seikkailijat saavat vuorollaan opetella johtamista erilaisten tehtävien kuten leikin vetämisen kautta.

Seikkailijajoukkueemme löydät klikkaamalla tästä.

Tarpojat

Tarpojat ovat 12-14-vuotiaita partiolaisia. Tarpojien ryhmää eli vartiota johtaa samoaja (15-17-vuotias partiolainen), jonka tukena toimii aikuinen, luotsi.

Vartioissa tarpojat syventyvät yhä enemmän sekä johtamiseen että itsenäiseen toimimiseen. Tarpojan yhteen tavoitteeseen kuuluukin johtajan opastuksella vaelluksen suunnittelu ja toteutus, jossa tarpoja pääsee harjoittelemaan mm. reitin huomioista, varusteiden valitsemista ja ruokahuoltoa. Vaelluksen aikana tarpoja huolehtii itsestään vaativissakin olosuhteissa sekä toimii ryhmässä.

Tarpojavartiomme löydät klikkaamalla tästä.

Samoajat

Samoajat ovat 15-17-vuotiaita partiolaisia. Samoajien vartionjohtajana toimii samaan ikäkauteen kuuluva vertaisjohtaja. Tehtävään koulutettu aikuinen johtaja, luotsi, suunnittelee toimintaa yhdessä vartionjohtajan kanssa, tukee vartionjohtajaa tehtävässään ja huolehtii tämän osaamisesta.

Samoajaikäkauteen kuuluu ryhmänohjaajakurssin (ROK) käyminen. Tavoitteena samoajalla on tutustua ryhmän johtamiseen ja harjoitella johtamista ja neuvottelemista kuin myös retkien järjestämistä ryhmän omien retkien kautta.

Samoajavartiomme löydät klikkaamalla tästä.

Vaeltajat

Vaeltajat eli 18-22-vuotiaat partiolaiset, toimivat projektien mukaisissa ryhmissä oman tai naapurilippukunnan vaeltajien kanssa. Vaeltajat kokoontuvat yleensä kerran kuussa.

Vaeltajien vartionjohtaja toimii vertaisjohtajana. Johtaja suunnittelee ja johtaa vaeltajien toimintaa. Lisäksi vaeltaja tarvitsee ohjaavan, tutor-tyyppisen johtajan, jota kutsutaan luotsiksi. Ikäkauden aikuinen ohjaa vaeltajan henkilökohtaisen kehityssuunnitelman tekemistä ja toteutumista.

Vaeltajavartiomme löydät klikkaamalla tästä.

Aikuiset

Partiossa toimii aikuisia (yli 22-vuotiaita partiolaisia) monenlaisissa tehtävissä. Heitä voi olla lippukunnissa, piirin pesteissä, keskusjärjestössä ja kansainvälisissä tehtävissä.

Kajaanin Korvenpojissa aikuinen voi toimia viikkotoiminnassa johtamalla partioryhmää (sudenpentulauma tai seikkailijajoukkue) tai tukemalla ryhmää johtavaa nuorta vartionjohtajaa (tarpoja- samoaja- ja vaeltajavartiot) luotsin roolissa. Aikuinen voi toimia myös muissa viikkotoiminnan ulkopuolisissa tehtävissä; esimerkiksi kämppäisäntänä, kouluttajana, muonittaja retkillä ja leireillä, logistiikan tehtävissä tai jossain muussa tehtävässä, jota tässä ei ole mainittu!

Lippukunnassamme on tarkoitus aloittaa aikuispartiotoiminta kunhan aikuispartiovastaava löytyy – olisiko sinulla kiinnostusta tulla johtamaan aikuispartiolaisten Pullasorsat-vartiota?

Aikuispartioryhmämme löydät klikkaamalla tästä.