Ryhmät 2023-2024

Kajaanin Korvenpojissa järjestetään toimintaa aktiviisesti kaikissa ikäkausissa. Syksyn 2023 ryhmissä on vaihtelevasti tilaa. Laita jäsenhakemus kohdasta Yhteystiedot tai ole yhteydessä ryhmän vetäjään tai lippukunnanjohtajaan.

Perhepartio

Perhepartioksi kutsutaan partiohenkistä toimintaa, jota järjestetään koko perheelle. Toiminnassa on mukana vanhempineen myös nuoria lapsia (3-6-vuotiaita), jotka eivät ole vielä riittävän vanhoja partio-ohjelman aloittamiseen.

Toimintaa kuvaavat sanat: lapsi ja aikuinen, tutustuminen ja yhdessä tekeminen.

Perhepartioryhmämme löydät klikkaamalla tästä.

Sudenpennut

Sudenpennut ovat 7–9-vuotiaita partiolaisia. Sudenpentuja johtaa tehtävään koulutettu aikuinen, akela.

Sudenpennut kokoontuvat viikottain oman ryhmänsä eli laumansa kanssa. Tavoitteena sudenpennulla on taidot, joilla voi osallistua partiotoimintaan aikuisen jatkuvassa ohjauksessa.

Toimintaa kuvaavat sanat: puuhailu, tutustuminen, askel kohti seikkailuja, harjaantuminen ja ohjeiden mukaan toimiminen.

Sudenpentulaumamme löydät klikkaamalla tästä.

Seikkailijat

Seikkailijat ovat 10-11-vuotiaita partiolaisia. Seikkailijoiden ryhmää eli joukkuetta johtaa tehtävään koulutettu aikuinen, sampo.

Joukkueessa seikkailijat saavat vuorollaan opetella johtamista erilaisten tehtävien kuten leikin vetämisen kautta.

Toimintaa kuvaavat sanat: reippaus, johtamisen alkeet, seikkailut ja kilpailut.

Seikkailijajoukkueemme löydät klikkaamalla tästä.

Tarpojat

Tarpojat ovat 12-14-vuotiaita partiolaisia. Tarpojien ryhmää eli vartiota johtaa samoaja (15-17-vuotias partiolainen), jonka tukena toimii aikuinen, luotsi.

Vartioissa tarpojat syventyvät yhä enemmän sekä johtamiseen että itsenäiseen toimimiseen. Tarpojan yhteen tavoitteeseen kuuluukin johtajan opastuksella vaelluksen suunnittelu ja toteutus, jossa tarpoja pääsee harjoittelemaan mm. reitin huomioista, varusteiden valitsemista ja ruokahuoltoa. Vaelluksen aikana tarpoja huolehtii itsestään vaativissakin olosuhteissa sekä toimii ryhmässä.

Toimintaa kuvaavat sanat: itsenäistymisen alkeet, jännitys, päätöksenteko, johtaminen ja tuumasta toimeen.

Tarpojavartiomme löydät klikkaamalla tästä.

Samoajat

Samoajat ovat 15-17-vuotiaita partiolaisia. Samoajien vartionjohtajana toimii samaan ikäkauteen kuuluva vertaisjohtaja. Tehtävään koulutettu aikuinen johtaja, luotsi, suunnittelee toimintaa yhdessä vartionjohtajan kanssa, tukee vartionjohtajaa tehtävässään ja huolehtii tämän osaamisesta.

Samoajaikäkauteen kuuluu ryhmänohjaajakurssin (ROK) käyminen. Tavoitteena samoajalla on tutustua ryhmän johtamiseen ja harjoitella johtamista ja neuvottelemista kuin myös retkien järjestämistä ryhmän omien retkien kautta.

Toimintaa kuvaavat sanat: itsenäistyminen, neuvottelutaidot, johtaminen ja vastuun ottaminen.

Samoajavartiomme löydät klikkaamalla tästä.

Vaeltajat

Vaeltajat eli 18-22-vuotiaat partiolaiset, toimivat projektien (esim. arjen taidot, johtajakoulutus, retkeily + 30 muuta) mukaisissa ryhmissä oman tai naapurilippukunnan vaeltajien kanssa. Vaeltajat kokoontuvat yleensä kerran kuussa.

Vaeltajien vartionjohtaja toimii vertaisjohtajana. Johtaja suunnittelee ja johtaa vaeltajien toimintaa. Lisäksi vaeltaja tarvitsee ohjaavan, tutor-tyyppisen johtajan, jota kutsutaan luotsiksi. Ikäkauden aikuinen ohjaa vaeltajan henkilökohtaisen kehityssuunnitelman tekemistä ja toteutumista.

Vaeltaja voi toimia johtajana sudenpennuissa tai seikkailijoissa.

Toimintaa kuvaavat sanat: uudet haasteet, vastuun ottaminen muista, pitkäjänteisyys ja täysi-ikäisyys.

Vaeltajavartiomme löydät klikkaamalla tästä.

Aikuiset

Partiossa toimii aikuisia (tässä: yli 22-vuotiaita) monenlaisissa tehtävissä. Heitä voi olla lippukunnissa, piirin pesteissä, keskusjärjestössä ja kansainvälisissä tehtävissä.

Partio-ohjelman mukaan aikuista tukea tarvitaan silloin, kun ikäkausissa oleva (22-vuotias tai alle) on partiojohtajan tai ikäkausiohjaajan pestissä. Siis jos esim. vaeltaja toimii sudenpentulauman johtajana, akelana, tarvitsee hän itselleen nimetyn yli 22-vuotiaan aikuisen.

Nuorimmissa ikäkausissa, sudenpentulaumassa ja seikkailijajoukkueessa aikuinen on itse ryhmän johtajana. Vanhemmissa ikäkausissa aikuinen siirtyy enemmän taustalle, ollen ryhmänjohtajan (vartionjohtajan) tukena. Näiden lisäksi aikuinen voi näkyä esimerkiksi leirikeittiössä, auton kuljettajana tai rastimiehenä.

Lippukuntamme tarjoaa aikuisille suunnattua vapaa-ajan toimintaa pelkän ryhmänvetämisen tai muun tehtävän ohella. Tiedämme, ettei partiossa oleva työtehtävä ole aina helppoa hommaa ja siksi haluammekin kiitokseksi järjestää aikuisille mahdollisuuden harrastaa partioa myös omalla porukalla ohjatusti.

Toimintaa kuvaavat sanat: haasteet, arvokkaat kokemukset, löydä aikuisenakin ystäviä, itsensä likoon laittaminen ja partion mahdollistaminen monelle nuorelle.

Aikuispartioryhmämme löydät klikkaamalla tästä.