Hallitus

Kajaanin Korvenpoikien hallituksen kokoonpano 2022

Lippukunnanjohtaja

 • Maija Vuorinen

Lippukunnanjohtajan apulainen

 • Salla Heikkinen

Sihteeri

 • Teo Laitinen

Pestijohtaja

 • Salla Heikkinen

Ohjelmajohtaja

 • Jenny Karjalainen

Talousvastaava

 • Heidi Holappa

Kuksa-vastaava

 • Vilma Helimäki

Varastovastaava

 • Mikko Saarela

Kämppäisäntä

 • Jari Kananen

Ansiomerkkivastaava

 • Antti Kananen

Viestintävastaava

 • Sauli Säppi

Turva- aikuinen

 • Jukka Angerman

Kajaanin Korvenpoikien hallituksen tehtävänä on ohjata ja organisoida lippukunnan toimintaa ja sen puheenjohtajana toimii lippukunnanjohtaja. Lippukunnanjohtajan lisäksi hallitukseen kuuluu viidestä seitsemään (5-7) muuta jäsentä ja kahdesta seitsemään (2-7) varajäsentä. Hallituksen kokoukseen kutsutaan myös Kajaanin seurakunnan partioyhteyshenkilö, sekä tukivartion edustaja.

Hallitukseen pyritään saamaan edustus kaikista ikäkausista samoajista eteenpäin. Hallituksen jäsenet ja muihin toimiin valitut pestataan tehtäviinsä, toimenkuva sovitaan kirjallisesti ja käydään läpi suullisessa pestikeskustelussa.