Hallitus

Kajaanin Korvenpoikien hallitus vuonna 2023

Lippukunnanjohtaja: Maija Vuorinen

Lippukunnan apulaisjohtaja, webbmaster: Salla Heikkinen

Sihteeri, varastomajuri: Aleksi Karjalainen

Ohjelmajohtaja: Jenny Karjalainen

Talousvastaava: Heidi Holappa

Jäsenrekisterinhoitaja: Janne Keränen

Kämppäisäntä: Joona Korhonen

Muut hallituksen jäsenet: Elias Piirainen, Helmi Pulli, Reetta Lumpo, Saara Uusiheimala, Sauli Säppi, Teo Laitinen

Taustayhteisön edustaja: Pasi Nieminen, Kajaanin ev.lut. seurakunta

Hallituksen ulkopuoliset pestit: ansiomerkkivastaava Antti Kananen ja turva-aikuinen Heidi Pulkkinen.

Kajaanin Korvenpoikien hallituksen tehtävänä on ohjata ja organisoida lippukunnan toimintaa ja sen puheenjohtajana toimii lippukunnanjohtaja. Lippukunnanjohtajan lisäksi hallitukseen kuuluu viidestä seitsemään (5-7) muuta jäsentä ja kahdesta seitsemään (2-7) varajäsentä. Hallituksen kokoukseen kutsutaan myös Kajaanin seurakunnan partioyhteyshenkilö, sekä tukivartion edustaja.

Hallitukseen pyritään saamaan edustus kaikista ikäkausista samoajista eteenpäin. Hallituksen jäsenet ja muihin toimiin valitut pestataan tehtäviinsä, toimenkuva sovitaan kirjallisesti ja käydään läpi suullisessa pestikeskustelussa.