Historia

Perustaminen

Kajaanin Korvenpojat perustettiin vuonna 1958, ensin poikalippukuntana, jonka taustayhteisönä toimi jo tuolloin Kajaanin evankelisluterinen seurakunta.

Oman identiteetin vahvistuminen

Lippukunnan identiteetti vahvistui, kun alkuvaiheiden jälkeen lippukunta sai oman huivinsa vuonna 1967 ja lippukuntalehti Säppi julkaistiin ensimmäisen kerran jouluna 1969.

Tytöt mukaan toimintaan ja yhdistyksen rekisteröinti

Suurimmillaan Korvenpoikien jäsenmäärä oli 1970-luvulla, kun lippukuntalaisten määrä nousi noin seitsemästäkymmenestä 341:een jäseneen vuoteen 1980 mennessä. Yksi syy hurjaan jäsenmäärän kasvuun oli vuonna 1974 toteutunut lippukunnan muuttaminen sekalippukunnaksi, eli tyttöjen pääsy mukaan toimintaan.

Lippukunnan nimen muuttamisesta käytiin tuolloin kiivasta keskustelua seurakunnan kanssa, joka kannatti nimenvaihdosta, mutta lopulta lippukuntalaisten mielipide voitti, ja nimeä ei vaihdettu.

Samoihin aikoihin puuhattiin KKP:n muuttamista rekisteröidyksi yhdistykseksi. Täta vauhditti erityisesti lippukunnassa aloitettu radioamatööritoiminta, sillä oman radioaseman ja -tunnuksen saaminen vaati yhdistyksen rekisteröintiä.

Nousuja ja laskuja

Vuosien varrella lippukunnan toiminta koki taantumia ja nousukausia, myös jäsenmäärän osalta. Vaikka 1970-luvun huippulukemiin ei päästy, pysyi jäsenmäärä kuitenkin pääosin sadan jäsenen yläpuolella. Nousuihin ja laskuihin vaikuttivat monet syyt, esimerkiksi johtajiston määrä ja se, oliko seurakunnalla kulloinkin partiotyöntekijää vai ei.

1990-luvulla toimintaa muutettiin erähenkisemmäksi, ja lippukunta koki muutenkin piristysruiskeen. Vuonna 1992 perustettu tukivartio toimii edelleen ja vuonna 1993 juhlittiin lippukunnan 35-vuotistaivalta. 1990-luvulla Korvenpojat osallistui myös aktiivisesti silloisen Kainuun Partiolaisten partiopiirin ja keskusjärjestön tapahtumiin. Vuonna 1997 KKP sai myös oman partiokämpän Kivimäestä, jota oltiinkin ehditty toivoa jo pitkään.

Vuoden 2008 alusta lähtien Kainuun Partiolaiset ry, ja sitä kautta Kajaanin Korvenpojat ovat kuuluneet Järvi-Suomen Partiolaiset ry -partiopiiriin.

Vuonna 2001 Korvenpojissa oli 295 jäsentä. Sen jälkeen jäsenmäärä on laskenut melko tasaisesti, kunnes se on parin viime vuoden aikana lähtenyt hitaaseen nousuun.