Muistorahasto

Muistorahaston säännöt

 1. Kajaanin Korvenpojat ry:n perustama rahasto on tarkoitettu alle 18-vuotiaiden
  kainuulaisten partiolaisten partiotoiminnan tukemiseksi.
 2. Rahastosta voidaan myöntää tukea hakemusta vastaan. Hakemuksen tulee
  sisältää avustuksen saajan (alle 18-vuotiaan partiolaisen) nimi, ikä,
  lippukunta, Suomen Partiolaisten jäsennumero, haettava summa ja lyhyt
  selvitys siitä, mihin avustusta haetaan ja millä perustein.
 3. Rahastosta voidaan myöntää avustuksia lippukuntien, piirien ja SP:n leirien,
  retkien ja tapahtumien osallistumismaksuihin. Myönnettävä tuki on enintään
  70 prosenttia osallistumismaksun määrästä.
 4. Avustuksen saajalla tulee olla voimassa oleva Suomen Partiolaisten jäsenyys,
  sekä hänen tulee kuulua kainuulaiseen lippukuntaan.
 5. Hakemus osoitetaan Kajaanin Korvenpojat ry:n lippukunnanjohtaja Maija
  Vuoriselle sähköpostilla vuorinen.maija@partio.fi, joka ohjaa
  päätöksentekoa taloudenhoitajan, hallituksen ja/tai johtokolmikon kesken
  huomioiden hakijan yksityisyydensuojan kuten nimen, taloudellisenja/tai
  muun sosioekonomisen tilanteen. Päätökset kirjataan Kajaanin
  Korvenpojat ry:n hallituksen kokouksen pöytäkirjan liitteeksi.

Kajaanissa 30.11.2021
Kajaanin Korvenpojat ry
Hallitus